About us!

Khánh (hay biết đến với tên Miki) là sinh viên năm nhất tại trường đại học Richmond (University of Richmond).  Khánh sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, Việt Nam. Năm 17 tuổi, cùng với mẹ, cô đặt chân tới đất Mỹ và học cấp 3 ở Wisconsin.  Khánh hiện đang lấy những khóa học mà cô cảm thấy hứng thú theo đuổi như kinh tế, tiếng Pháp, và lịch sử về thành phố Richmond. Kế hoạch sau tốt nghiệp của cô là được làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận. Cô ghiền cà phê và yêu ẩm thực. Khánh rất hào hứng khi đươc chọn vào Ban Tổ Chức của SEEDs năm tới. Chúng tôi cũng rất háo hức trông chờ những đóng góp của cô cho SEEDS.

Miki Doan is a first year student originally from Dalat, Vietnam. When she was 17 years old, she moved to America with her mom and began high school in Wisconsin. She is currently studying anything that seems interesting here at the University of Richmond and would love to work for a non-profit when she graduates. She also loves coffee, food and is excited to join the SEEDS Project Leadership Team next year! We are excited to have her!

  


Sunny Zhou是从中国厦门来的第二年级的学生。她在学习商业管理,市场营销和财务.毕业以后,她希望到美国东海去工作。再说,他爱喝咖啡,吃巧克力,吃中国菜和旅行。 

Sunny Zhou is a second year student from Xiamen, China. She is studying Business Administration with concentrations in Marketing and Finance. She would like to eventually to work in the US East Coast when she graduates. She also loves coffee, chocolate, Chinese food and traveling.

    

   

     

Blanca Flores está en su segundo año de estudio en la universidad, ella es originalmente de la ciudad de México. Ella está estudiando biología, francés, y las humanidades de medicina. Después de su graduación ella quiere atender la escuela de medicina y espera convertirse en una pediatra en el futuro.

Blanca Flores is a second year student originally from Mexico City, Mexico. She is a biology major and french and medical humanities minor. She would like to attend medical school when she graduates and hopes to become a pediatrician in the future.

 

 

HT, (far left) is a fourth year student who was born in Addis Ababa , Ethiopian and currently resides in  Baltimore, Maryland . Majoring in Psychology, he plans on pursuing  working in the field of mental health when he graduates.

Anna Settembrini: Bio coming soon!

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: